Udruženje vlasnika lokala Tržni centar Trg Republike
Makedonska 5, 11000 Beograd, Srbija

Poreski identifikacioni broj: 106472473

Matični broj: 28006047

Šifra delatnosti: 9499

Broj tekućeg računa:

Komercijalna banka: 205-154277-44
Pireus banka: 125-000000-1810368-25